Sáng từ 8h - 12h. Chiều từ 13h30 - 17h30
maychannuoivn@gmail.com
Hotline: 0945 796 556

Quy định chiết khấu

 

Hiện nay, Công ty chúng tôi có Các quý định chiết khấu cho khách hàng như sau:

 

I. Các vấn đề liên quan đến chiết khấu cho khách lẻ.

 

 * Áp dụng cho việc bán hàng cho khách lẻ tại Hà Nội, Hồ Chí Minh như sau:

  1.Trường hợp khách hàng mua hàng lần đầu tự vận chuyển (đi xe đến mua hàng và tự chở về)

Giá trị đơn hàng

Số tiền giảm giá

Từ 6 triệu đến 10 triệu

100.000đ

Từ 10 triệu đến 20 triệu

200.000đ

Từ 20 triệu đến 30 triệu

300.000đ

Từ 30 triệu trở lên

500.000đ

 

 2.Trường hợp khách hàng mua hàng từ lần 2 trở lên:

Tổng giá trị các đơn hàng tính cả lần 1

Khách tự vận chuyển (*)

Công ty vận chuyển hàng cho khách

Từ 6 – 10 triệu

100.000đ

Không giảm giá

Từ 10 – 15 triệu

Chiết khấu 5% trên đơn hàng đầu

200.000đ

Từ 15 - 20 triệu

Chiết khấu 5% trên đơn hàng đầu

300.000đ

Từ 20 triệu trở lên

Chiết khấu 5% trên đơn hàng đầu

300.000đ

 

 3.Trường hợp khách hàng đã mua hàng giới thiệu để Công ty bán được cho khách mới:

Tổng giá trị các đơn hàng tính cả lần 1 của khách cũ

Khách mới tự vận chuyển (*)

Công ty vận chuyển hàng cho khách mới

Từ 6 – 10 triệu

100.000đ

Không giảm giá

Từ 10 – 15 triệu

Chiết khấu 5% trên đơn hàng đầu

200.000đ

Từ 15 - 20 triệu

Chiết khấu 5% trên đơn hàng đầu

300.000đ

Từ 20 triệu trở lên

Chiết khấu 5% trên đơn hàng đầu

300.000đ

 

II. Các trường hợp chiết khấu cho khách thương mại.

   - Trường hợp khách hàng thương mại mua lần đầu và lấy 1 máy bán đúng giá và chiết khấu từ đơn thứ 2 trở đi.

  - Trường hợp khách hàng thương mại lấy hàng lần đầu và lấy từ 2 máy trở lên thì tính chiết khấu như sau:

Giá trị máy

Mức chiết khấu

2 - 3 máy

4 -6 máy

7 – 10 máy

Trên 10 máy

Từ 2 triệu – 7 triệu

5%

7%

10%

12%

Từ 7 triệu – 15 triệu

5%

7%

10%

10%

Từ 15 triệu – 20 triệu

5%

7%

10%

10%

Trên 30 triệu

Thỏa thuận

 

III. Với các trường hợp Khách mua hàng của Công ty còn giữ phiếu bảo hành muốn  trả hoặc bán lại cho Công ty.

- Trong thời hạn 48 giờ. Khách mua sản phẩm của công ty phát hiện lỗi tại nhà sản xuất  không muốn bảo hành thì có quyền trả lại hàng. Công ty sẽ hoàn nguyên tiền cho Khách.

- Các sản phẩm có giá trị dưới 4 triệu và các sản phẩm cũ đã hết bảo hành. Công ty không mua lại dưới mọi hình thức.

- Các sản phẩm có giá trị trên 4 triệu. Công ty chỉ mua lại với các sản phẩm còn hạn bảo hành. Giá sản phẩm mua lại sẽ do bộ phận kinh doanh quyết định trên cơ sở đánh giá mức khấu hao do bộ phận kỹ thuật đề xuất. Chỉ mua lại tại kho Hồ Chí Minh và kho Hà Nội. Không mua lại tại các Đại lý của Công ty. 

 

Để được tư vấn kỹ hơn, mời quý khách gọi số ĐT 0945 796 556 – 0984 930 099